top of page

WAAR ZIJN ER VERKEERSPLATFORMS?

Er zijn op dit moment 10 lokale Verkeersplatforms actief in Vlaanderen.

Deze groepen vrijwilligers zetten zich in voor meer verkeersveiligheid en een duurzamere mobiliteit in hun gemeente.

 

Dit zijn de gemeenten waar een Verkeersplatform actief is, met hun contactpersoon:

 

Affligem: Renie Vinck 

Dilbeek: Robert Rens

Gooik: Jo Baert

Hamme: Jan Coppieters

Klein-Brabant-Vaartland: mail

Lebbeke: Jose Cornelis

Londerzeel: Eddy Van Den Eede

Opwijk: Willy Price

Rupelstreek: Werner Geboes 

Ternat: Charlie Eylenbosch

INTERESSE OM EEN VERKEERSPLATFORM OP TE RICHTEN?

Alle lokale en bovenlokale Verkeersplatforms werken volgens hetzelfde concept en op basis van dezelfde principes. In Vlaanderen is dit al sinds de oprichting van het eerste platform in Opwijk volgens een unieke methode.

 

De bedoeling van een platform is niet in de eerste plaats om te organiseren, maar vooral te coördineren, te structureren, te informeren, te stimuleren. Binnen een platform wordt er vooral gezocht naar samenwerking en wisselwerking van ieder die mee ‘een steen wil verleggen’ in het verkeersveiligheidsbeleid en ieder die wil verduurzamen.

 

Nagenoeg elk Verkeersplatform start in zijn oprichtingsfase met een uitgebreide bevraging. Dat is meteen een uitstekend middel om zich kenbaar te maken en het draagvlak te vergroten.

Alhoewel er geen eenduidig vast patroon is in de oprichting van een lokaal Verkeersplatform kunnen we vanuit de praktijk toch een aantal stappen vooropstellen die best genomen worden.

Het gaat dan om:

  • Een lokale actie of een lokale situatie als vertrekpunt

  • Een verkennend gesprek

  • Een overleg na het verkennend gesprek

  • Verbreden van het draagvlak

  • Een opstartavond of opstartactie

  • Bekendmaking en publiciteit

  • Grootschalige bevraging

  • Het vastleggen van prioriteiten en lokale accenten

  • Continue werking

  • Begeleiding en opvolging

 

De vzw Verkeersplatforms voorziet in begeleiding bij deze stappen, geeft aandachtspunten aan, denkt mee na over strategie en inhoud van elk lokaal platform. Onderlinge uitwisseling met andere bestaande platforms en met partners, gebeuren op de Reflectiegroep die voor alle Verkeersplatforms openstaan

Is je interesse gewekt, neem zeker contact met ons op:

Dank je voor je bericht !

bottom of page