ACTIES EN DOSSIERS

We zorgen ervoor dat er daadwerkelijk dingen gebeuren en dat het gedrag wijzigt. Niet alles kost tijd en geld, heel wat zaken kunnen gerealiseerd worden met wat goede wil en wat gezond verstand. We zorgen ervoor dat iedereen mee is en dus werken we stap voor stap: liever trager, maar blijvend.

 

Een volledige uiteenzetting geven van wat platforms zoal doen, is een onbegonnen zaak. De situatie verschilt bovendien ook naargelang de lokale noden. We denken aan organisatie van verkeersdagen, actiesNo need for speed’ en ‘Zien en gezien worden’, ‘Op de kop gevallen’, toetsen van BPA en RUP aan de noodzaak van verkeersveiligheid, participatie in de opbouw (en uitwerking en opvolging) van het mobiliteitsplan, verkeerslessen op school, een fietstocht rond knelpunten, werken rond reflecterend materiaal (ism xiu), organiseren en verwerken van enquêtes, melden van verkeerstechnische problemen, werkgroepen (vb. Leirekensroute), meewerken aan nationale campagnes (vb. VSV), week van de mobiliteit, open straatdag, acties, wegsignalisatie, schoolcharters, samenwerking met Trage Wegen, …

 

Alle verkeersplatforms werken met lokale insteken. Het ene platform start aan de hand van een prioriteitenlijst die is opgesteld na brede enquêtering van de bevolking, het andere platform kiest er dan weer voor om onmiddellijk actiegericht intensief te werken met de scholen rond het octopusplan. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, de lokale realiteit heeft voorrang.

Verkeersplatform Lebbeke voetpadenrapport

Met een eigen methodiek werd 180 kilometer gemeentelijk voetpad 2 maal met een 15-tal vrijwilligers van het Verkeersplatform Lebbeke afgestapt. Dat resulteerde in het voetpadenrapport, gebaseerd op 9 parameters, een primeur in Vlaanderen. Het Verkeersplatform haalde er veel pers en ook vakbladen (De Verkeersspecialist) mee. Op basis van dit rapport volgt het Verkeersplatform het voetpadenbeleid op en dringt het bij het gemeentebestuur aan op voldoende (hoog) budget voor voetpaden. 

 

Verkeersplatform Dilbeek rapport Ninoofsesteenweg

De Ninoofsesteenweg vormt als het ware het gezicht van de gemeente Dilbeek. Het Verkeersplatform Dilbeek maakte een rapport op, samen met het ontwerperscollectief, met creatieve oplossingen voor de steenweg. Ze presenteerde het rapport op 22 november 2017 in kasteel La Motte. Inwoners van Dilbeek, actoren zoals De Lijn, AWV, De Werkvennootschap en beleidsmakers kwamen luisteren en meepraten. De voorstellingsavond haalde veel pers. Een uiterst geslaagd dossier.

 

 

 

 

Verkeersplatform Londerzeel fietsaudit

Het Verkeersplatform van Londerzeel werkte aan een mobiliteitsaudit voor een verkeersleefbare gemeente. Samen met bewoners formuleerden ze maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat ‘zwarte straten’ (onveilig) minder gevaarlijk worden. Ze hanteerden 3 parameters die op elkaar werden gelegd op kaarten (van straten van deelgemeenten): snelheid, wegcategorisering (doorstroming) en conflictgraad.